aşiqanə

aşiqanə
sif. <ər. aşiq və fars. . . . anə> Eşqə, məhəbbətə, sevgiyə aid olan; eşq, məhəbbət, sevgi ifadə edən. Aşiqanə məktub. Aşiqanə roman. Aşiqanə lirika. Aşiqanə nəzər salmaq. – Mən aşiqəm, həmişə sözüm aşiqanədir. F.. Yetişdim kamə, yazdım aşiqanə şeirlər, Seyyid. S. Ə. Ş.. Fəryad elə bir dəm aşiqanə z.; Söylə dili-zarü natəvanə. M. Ə. S.. Füzulinin özü həqiqi aşiq olduğu üçün kəlamı dəxi başdan-ayağa aşiqanədir. F. K..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • aşiqanə — ə. və f. 1) aşiqcəsinə, aşiqyana; 2) eşqə aid olan, eşqi tərənnüm edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dastan — is. <fars.> Şifahi xalq ədəbiyyatının epik janrları içərisində qəhrəmanlıq və aşiqanə məzmunda olan, həcmcə ən böyük əsər. Qəhrəmanlıq dastanı. Aşiqanə dastan. «Koroğlu» dastanı. – Şairə Toğrulun məktubunu aparıb «Xosrov və Şirin» dastanı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəzəl — ə. 1) əsasən aşiqanə məzmunlu lirik şeir növü; 2) qadınlara nəvaziş etmə; 3) mazaqlaşma, müaşiqə, dilxoşluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ah — 1. nida. Ağrı, həyəcan, həsrət və s. hissləri ifadə edir. Ah, başım ağrıyır. – Ah, zalım! Ah, kim, oldum yolunda can fəda. M. Ə. S.. Bir zaman, ah ki, bir tair idim azadə; Əcəba, kim məni saldı bu xərababadə? M. H.. <Səfər bəy:> Ah! Yaman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dal — 1. is. 1. Bədənin boyundan tutmuş omba sümüyünə qədər olan arxa hissəsi; kürək. Küçə ilə bir hambal, bir tay dalında keçir. C. M.. // Heyvanların bədənlərinin yuxarı hissəsi, beli. Qatırın dalına yük yükləmək. Atın dalına minmək. 2. Əks tərəf,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • don jubn — <bəzi Qərbi Avropa ədəbi əsərlərinin qəhrəmanı Don Juanın adından> Aşiqanə macəralar düşkünü; arvadbaz, qadın düşkünü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşqbaz — <ər. eşq və fars. . . . baz> Qadın düşkünü, arvadbaz, aşiqanə macəraları sevən adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşqbazlıq — is. 1. Eşq macəralarına meyil, yalandan eşq yetirmə, məhəbbətdən danışma, sevişmə. . . Uşaqlarımız bekar qalanda ya gərək teatrlarımıza gedib eşqbazlıq nümayişlərinə tamaşa eləsinlər, ya gərək küçə qapılarının ağzına yığışıb yoldan ötüb keçənlərə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşqnamə — is. <ər. eşq və fars. . . . namə> Aşiqanə məktub, eşq, sevgi ifadə edən məktub. Bir birlərinə deyəcəkləri sözləri aylardan bəri əzbərləmişdilər, ortalığa atılaraq arzular böyük həcmli bir eşqnaməni təşkil edirdi. M. S. O.. Eşqnamə oxumaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eyvah — n. Əfsus, heyhat, heyif (ki). Fərat aşdı başımdan və leyk mən təşnə; Yaxıbdır odlara, eyvah, aşiqanə məni. S. Ə. Ş.. <Orxan:> Od alov saçmadan qəhrəman Səlim; Eyvah, demək, son nəfəsimdir mənim. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”